Duurzaamheid

Continu verbeteren

Op onze werklocaties  willen we de natuurlijke (plant en dier) omgeving zo min mogelijk verstoren. Wanneer een pand is opgeleverd, proberen wij de biodiversiteit te herstellen en te verbeteren. Met de juiste kennis kunnen circulaire beslissingen worden genomen die verspilling van grondstoffen en energie voorkomen met hergebruik en/of recycling.

Bij  onze eigen vestigingen proberen we ons CO2-verbruik structureel te beperken tot een werkbaar minimum en hebben we ook inzicht in externe CO2-emissies door de hele keten. Met de inzet van álle medewerkers kunnen we ons klimaat verbeteren.

Gezamenlijk hebben wij iedere dag, in iedere laag van onze organisatie invloed om deze verandering door te brengen. Het verhogen van bewustwording binnen de organisatie en in de keten behoort daarbij ook tot één van de pijlers.

VINCI Energies in Nederland laat zich toetsen op haar CO2-beleid en aanpak. Hiermee heeft VINCI Energies en daarmee Bosman CO2-Prestatieladder niveau 5 behaald in 2023.

BeeLife

Vanaf 2019 heeft Bosman een samenwerking met BeeLife om de bijenpopulatie te versterken. Driekwart van onze gewassen is afhankelijk van bestuiving. Zonder bestuiving hebben we veel groente en fruit niet meer, mar ook geen koffie, noten of chocola. De bij is dus hard nodig. Op het dak van ons hoofdkantoor staan twee bijenkasten met plek voor 100.000 bijen die op hun beurt voor de bestuiving van bijna 10 miljoen bloemen en planten zorgen. Samen met BeeLife plaatsen we bijenkasten bij andere organisaties om bewustwording te creëren voor het belang van de bij.

VINCI Manifesto

Als een van de vele VINCI Energies merken, werkt ook Bosman ín, vóór en dóór een steeds veranderende wereld. Daarin willen we innoveren en toonaangevend werken aan oplossingen voor de energietransitie en de digitale transformatie; op optimale en duurzame wijze. Op het gebied van corporate social responsibility en corporate sustainability nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid.

De acht gemeenschappelijke commitments uit het VINCI Manifesto zijn hiervoor leidend. Deze commitments zijn afgeleid van het UN global Compact – een verdrag van de Verenigde Naties waarbij VINCI zich heeft aangesloten – en sluiten aan bij de nieuwe richtlijnen van CSRD en ESG.

Ecovadis

Daarnaast laat VINCI Energies zichzelf met al haar merken en business units toetsen op haar Corporate Social Responsibility beleid en aanpak in de operationele activiteiten. VINCI Energies en dientengevolge Bosman heeft een Ecovadis Platinum certificering toegekend gekregen.

Over ons

Over Bosman

Veiligheid

Partners

VINCI Energies & Bosman

Over ons