VINCI Energies & Bosman

VINCI Energies

VINCI Energies, de energietransitie en digitale transformatie accelerator

In een wereld die voortdurend verandert, versnelt VINCI Energies de milieutransitie door twee grote veranderingen door te voeren: digitale transformatie en energietransitie.

Een duurzame en wendbare organisatie

VINCI Energies heeft oog voor haar markten en is een integrator van op maat gemaakte multitechnische oplossingen, die haar klanten ondersteunt bij het inzetten van technologieën die goed zijn voor mens en planeet, van ontwerp tot bouw, exploitatie en onderhoud. Door hun regionale aanwezigheid en wendbare organisatiestructuur, geven de 1.800 business units van VINCI Energies een sterke impuls aan de energiekeuzes van hun klanten, van hun infrastructuren en van hun processen, om deze elke dag betrouwbaarder, efficiënter en duurzamer te maken.

VINCI Energies kenmerkt zich door een unieke netwerkorganisatie van business units. In Nederland zijn er 65 business units actief. Deze autonome business units zitten dichtbij klanten. Daardoor kunnen ze snel en flexibel reageren op veranderingen en kansen in hun lokale markten. Ook kunnen ze tijdelijk of lang samenwerken voor grotere en complexe projecten of internationale klanten.

Door de business unit structuur is VINCI Energies een robuuste en wendbare organisatie: gericht op continuïteit. Ook in die zin is VINCI Energies een duurzame organisatie.

Bosman en VINCI Energies

Bosman is een merk van VINCI Energies.  Samen met de Schilt Bedrijven, Verkerk en VanderLinden brengen wij gebouwen en terreinen technisch tot leven. Dit doen we via de business line Building Solutions van VINCI Energies.

Ecovadis Platinum

Elk jaar laat VINCI Energies zichzelf met al haar merken en business units toetsen op haar Corporate Social Responsibility beleid en aanpak in de operationele activiteiten. VINCI Energies wordt dan getoetst op 21 topics, die gegroepeerd worden in de gebieden Environment, Social & Governance (ESG). Hierbij wordt onder andere getoetst op ethisch ondernemen, milieu met specifieke aandacht voor oplossingen die leiden tot het behoud van een toekomstbestendige leefomgeving, gezonde arbeidsverhoudingen, human rights en een duurzame leveranciersketen. VINCI Energies en daarmee ook Bosman heeft een Ecovadis Platinum certificering. Zo laten wij zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in ons DNA zit en onderdeel is van ons dagelijks handelen.

CO2-Prestatieladder nivo 5

Naast de audit door Ecovadis laat VINCI Energies in Nederland zich ook toetsen op haar CO2-beleid en aanpak. VINCI Energies gebruikt de CO2-Prestatieladder om te toetsen waar ze staat, en waar de actiepunten liggen op het gebied van CO2-bewust handelen in haar bedrijfsvoering en uitvoering van projecten om zo haar doelstellingen te behalen. VINCI Energies en daarmee ook Bosman hebben CO2-Prestatieladder niveau 5 behaald in 2023.

Over ons

Over Bosman

Duurzaamheid

Veiligheid

Partners

Over ons