Partners

Samenwerkingen

Langdurige samenwerkingen met onze opdrachtgevers, onze leveranciers, maar ook met onze directe samenwerkingspartners op een project zijn voor Bosman altijd de bepalende factor geweest. Je weet wat je aan elkaar hebt, je kunt open kaart spelen en een gelijkwaardige relatie opbouwen op basis van vertrouwen en respect. Dat levert ook een kwalitatief beter resultaat, waardoor je ook het volgende project samen wilt maken.

Bosman Connected

Sinds 2012 is Bosman zich gaan specialiseren als kennis- en regiebedrijf met de gehele verantwoording over de technische installaties van a tot z. Hieruit is een nauwe samenwerking voortgevloeid met een aantal installatietechnische partners in de uitvoering, die in 2016 officieel de naam Bosman Connected heeft gekregen.

Strategische partners

Bosman is in 2021, door de verschuiving naar meer gebouwgebonden technische installaties in mixed-use panden, een strategische samenwerking aangegaan met Yver Techniek, gericht op woningbouw installatietechniek.

Over ons

Over Bosman

Duurzaamheid

Veiligheid

VINCI Energies & Bosman

Over ons