Veiligheid

Veiligheidscultuur

​​​​​​​De veiligheidscultuur kan worden omschreven als het gedrag met betrekking tot veiligheid dat we binnen een organisatie ‘gewoon’ vinden. Zo vinden we het bij Bosman belangrijk dat medewerkers veilig over de bouw kunnen lopen. Hierbij helpt het dragen van een helm en dit is in veel gevallen ook verplicht. Als iemand zijn helm niet draagt, dan is het normaal dat deze wordt aangesproken. ​​​​​

Waarom werken aan een veiligheidscultuur?

Bedrijfsongevallen hebben een grote impact op het lichamelijke en mentale welzijn van de betrokken persoon, maar ook op de directe omgeving, zoals getuigen, bedrijfshulpverleners, collega’s en familie. Naar aanleiding van onderzoek in de afgelopen jaren zien we dat het veiligheidsgedrag veelal een grote rol heeft gespeeld in het veroorzaken, maar ook in het voorkomen van ongevallen. Iedere medewerker op een bouwlocatie of op het kantoor, heeft hier invloed op. Samen zijn we verantwoordelijk om zo veilig mogelijk te werken. ​​​​​​​

Veiligheidscultuur verbeteren

Naast de verplichtingen en certificeringen rondom veiligheid, de toolboxen en werkplekinspectie willen we ook de bewustwording verbeteren door middel van ons eigen veiligheidsprogramma YES! You Ensure Safety! Tijdens dit programma worden op een laagdrempelige manier informatie, kennis en andere handvatten aangereikt rondom veiligheid en veilig werken. Dit kan zijn via een spel, een kennisquiz, een escape room of andere manieren waarop medewerkers actief betrokken worden bij het programma.

Onze veiligheidsvisie

Bosman is een kennis- en regiebedrijf waar een bepaald niveau van veiligheidscultuur bij hoort. Wijzelf hebben invloed op de veiligheid van onze interne organisatie, maar ook op die van onze partners en opdrachtgevers. Onze visie is dan ook één veiligheidsbeleving over meerdere organisaties.

Over ons

Over Bosman

Duurzaamheid

Partners

VINCI Energies & Bosman

Over ons