BIM

Building Information Modeling/Management

BIM is inmiddels een ingeburgerde methodiek binnen de Nederlandse bouwsector. Hiermee kunnen architecten, constructeurs, installateurs en aannemers integraal samenwerken, omdat informatie opgeslagen en opgehaald kan worden vanuit één afgesproken omgeving (Common Data Environment). Binnen Bosman is BIM niet meer weg te denken en is deze benadering in onze ‘way of working’ geïmplementeerd. Onze BIM specialisten richten zich dan ook volledig op de verschillende gewenste BIM-werkzaamheden binnen een project.

BIM en technische installaties

Voor de technische installaties draait het bij BIM om de informatie die te vinden is in de daarvoor bestemde parameters in de verschillende objecten De relevante informatie wordt als data toegevoegd in de parameters. Grafisch gezien zullen de objecten zo simpel mogelijk blijven om de software te ontlasten en het werkproces zo snel mogelijk te kunnen doorlopen. Het model wordt idealiter gebruikt tijdens alle fasen van een project, van het eerste ontwerp tot de oplevering van bijvoorbeeld een gebouw.

Een BIM model wordt bij Bosman vanaf de DO fase gebruikt voor het inzichtelijk krijgen van belangrijke knelpunten. Daarna zal het model in de volgende fasen verder uitgewerkt worden tot een bestand waarin alle relevante informatie is te vinden voor de gebruiksfase van het gebouw.

Daarnaast werkt Bosman met leveranciers samen om voorbereid te zijn op de circulaire economie van de toekomst. Hierbij komt ook informatie kijken die in de modellen verwerkt gaat worden zodat we nog beter inzichtelijk kunnen maken op welke manier wij kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Onze diensten

Installatietechniek

Nazorg

BREEAM | WELL