Beleving, samenwerking en verbinding  

Managing director en oprichter Iwan de Leeuw stond aan de bakermat van iL Office waar het ontwerpen en verbouwen van kantoorinrichtingen (design & build) vanuit passie en een persoonlijke benadering centraal staat. Het ISO 9001 en -14001 gecertificeerde bedrijf bestaat sinds 2015 en maakt van kantoren een prettige werkplek met als doel het verbinden van mensen en werkgeluk. iL Office heeft in 2021-2022 het kantoorinterieur van advocatenbureau Greenberg Traurig LLP  ontworpen en gerealiseerd in de prestigieuze Valley aan de Zuidas in Amsterdam. Bosman Bedrijven was hierbij verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de gebouwgebonden installatietechniek.  

05/08/2022

Beleving, samenwerking en verbinding  

Een interview met Iwan de Leeuw
Managing director en oprichter iL Office

 

 

Waarom heb je destijds iL Office opgericht?   
Iwan de Leeuw: “Vastgoed heeft vaak een koud en commercieel karakter waarvan ik vond dat dat beter en meer persoonlijk zou kunnen en moeten zijn, maar ook veel praktischer. Wanneer je vanuit kracht en passie mensen betrekt in een project, levert dat een persoonlijk en uniek resultaat op. Dit heeft zowel betrekking op de collega’s bij iL Office alsook de opdrachtgevers en partners met wie we samenwerken. Je hebt het dan over beleving, samenwerking en verbinding.”   

Hoe gaat het met iL Office nu zeven jaar na oprichting?
“Heel goed, ik ben destijds gestart met alleen een freelancer aan mijn zijde, maar vandaag de dag zijn wij met 16 medewerkers en kent iL Office een creatieve- en procestak waarbij de laatste zich richt op projectmanagement. In dat groeiproces is het cruciaal dat je de juiste mensen voor de juiste plekken vindt, want dat is de beste uitgangspositie: mensen met passie voor het vak en ambitie. Ik omring me graag met mensen die beter zijn dan ik in een bepaald gebied zodat we als team veel sterker zijn en een mooie onderlinge balans hebben. We zijn dan ook vanuit onze kernwaarden intensief bezig geweest met de samenstelling van ons team, met het oog op de verschillende competenties. Inmiddels hebben we naast Sander Bank en mijzelf, nu Edo Kievit als derde partner erbij, hebben we onze processen verbeterd, is ons kantoor uitgebreid en gerestyled en komen er weer mooie en bijzondere projecten aan. Dat had ik niet durven dromen zeven jaar geleden.”  

Hoe kijkt iL Office naar de samenwerking op een project?
“Bij iL Office bouwen en onderhouden we vooral lifetime relaties, wij gaan een samenwerking aan voor langere tijd die zich niet beperkt tot alleen het project. Iedere klant en ieder project is uniek. Het betekent dus ook dat klanten altijd kunnen contacten als er iets is, het betekent eens in de zoveel tijd gewoon een bak koffie doen om eens bij te praten en om te horen of iemand zich nog prettig voelt, zonder dat we direct met een commerciële oplossing aankomen. Respectvol en persoonlijk bouwen aan een langdurige relatie vinden we belangrijk en  onbetaalbaar. Maar het gebeurt ook weleens dat je er tijdens een gesprek achter komt dat er geen match is tussen onze organisatie en een mogelijke opdrachtgever en dat is ook goed, want die kiezen dan bewust voor een ander bedrijf dat wel bij ze past. Eigenlijk zie ik dat als een compliment, omdat dat ook laat zien dat wij onderscheidend zijn in wat we doen, hoe we het doen en wie zijn.”  

Geldt een lifetime samenwerking ook voor de partners met wie iL office samenwerkt?
“Absoluut. Onze partners zijn ook lifetime suppliers waarbij het in de relatie draait om gelijkwaardigheid, we werken immers samen aan een project. Bij elk project kijken we heel nauwkeurig welk team daarbij past, zowel intern als extern. Het gaat om inhoud en om kwaliteit; welk team past het beste bij de wensen en doelstellingen en kan samen voor succes zorgen.”  

Hoe heeft de samenwerking met Bosman bedrijven zich ontwikkeld?
“Met Bosman Bedrijven draaide de samenwerking om de installatietechniek bij het kantoor van advocatenbureau Greenberg Traurig LLP. De samenwerking was open, transparant en oplossingsgericht. Het team was praktisch ingesteld op elkaar, communiceerde onderling makkelijk en was bijzonder betrokken bij het project. Dat was heel prettig. Je weet dat je samen naar hetzelfde doel werkt.”  

Hoe belangrijk is duurzaamheid in de werkwijze en dienstverlening van iL Office?
“Bij ons gaat het vooral om praktische duurzaamheid. Niet denken dat we het CO2-probleem van de wereld kunnen oplossen, maar kijken hoe we daadwerkelijk iets kunnen toevoegen aan bijvoorbeeld de kwaliteit waarin we leven. Het gaat vooral om gezond verstand, denken vanuit circulair en recycling; waarom een compleet bureau vervangen als je met alleen een ander blad al de volledige uitstraling kunt veranderen? Of bepaalde materialen hergebruiken in plaats van alles vervangen en nieuw aanschaffen als dat kan en gewenst is. Die benadering zie je ook terug in de partners met wie we samenwerken.” 

Hoe ziet de toekomst van het kantoor eruit? 
“Belangrijk is dat je als werkgever definieert hoe je als organisatie goed kunt zorgen voor je medewerkers. Zeker in de huidige situatie waarbij goed personeel lastig te vinden is en we na de pandemie vaak nog zoekende zijn naar wat we willen en kunnen met ons kantoor en onze medewerkers. Helaas staan niet alle werkgevers stil bij het feit dat een goede huisvesting dé plek is die je mensen verbindt, maar die ook voor verbinding zorgt met je producten en dienstverlening, met opdrachtgevers, leveranciers en met je bedrijfscultuur. Gemiddeld genomen zitten de kosten van een organisatie voor 80% in personeel en slechts 2% in de huisvesting. Wat huisvesting doet voor het welbevinden en werkgeluk wordt echter vaak vergeten en daardoor wordt er soms kortzichtig mee omgegaan. Dat, terwijl je met die 2% een ongelooflijke impact kunt maken op de beleving van die 80%. Mensen komen dan graag naar kantoor en zijn trots op werk en werkomgeving, waardoor ze minder snel ziek worden of weggaan. Daarnaast werkt het ook als verbindende factor voor potentiële nieuwe medewerkers; sollicitanten die door het gebouw en het kantoor de identiteit en bedrijfscultuur ervaren en beleven. Die bewustwording van de impact van een kantoor is cruciaal voor het aantrekken van personeel en personeelsbehoud. Maar dat vraagt vaak wel om een stukje omdenken in de bedrijfsvoering.”