Een herontwikkeling is zoveel mogelijk behouden en verbeteren

Met ontwikkelaar Boelens de Gruyter werkt Bosman aan projecten als Rembrandt Park One. Boelens de Gruyter dat sinds 2007 bestaat richt zich voornamelijk op binnenstedelijke woon- en kantoorprojecten waar verbinding en de gebruikerservaring centraal staan. Sinds begin 2021 is Mark Blommesteijn Adjunct-Directeur Ontwikkeling en lid van het managementteam bij Boelens de Gruyter.

30/09/2022

Een herontwikkeling is zoveel mogelijk behouden en verbeteren


Een interview met Mark Blommesteijn
Adjunct-Directeur Ontwikkeling Boelens de Gruyter

 

Wat maakt Boelens de Gruyter, Boelens de Gruyter?
Mark Blommesteijn: “De mooie projecten die we doen natuurlijk en in het bijzonder de complexe binnenstedelijke herontwikkelingen waar het gebied en de gebruiker centraal staat,  zoals Rembrandt Park. En zeker ook Berghaus Amsterdam dat, in samenwerking met Round Hill Capital, wordt herontwikkeld tot een gecombineerd woon- en werk concept in het voormalige Fashion District in Amsterdam-West. En niet te vergeten de Anthony Fokkerweg 3 in Amsterdam die  door Benthem Crouwel Architects wordt ontworpen. De eindgebruiker en de gebruikerservaring zijn voor ons het uitgangspunt bij wat we doen.”

Hoe is de samenwerking met Bosman te omschrijven?
“Ik ken Bosman al 20 jaar, de eerste kennismaking was tijdens het project van Hotel Amersfoort A1 van een vorige werkgever. Sindsdien ken ik zowel Arjo van Geffen als Hans van Dijk [beide directeur bij Bosman] en heb ik beide heren meegemaakt in hun verschillende rollen bij het bedrijf. Wat ik prettig vind aan Bosman is de oplossingsgerichtheid; ze weten wat je van ze verlangt en de lijnen zijn kort. Ook Arjo en Hans zijn bereikbaar als je ze nodig hebt. Bosman neemt daarnaast de verantwoordelijkheid als er zaken onverhoopt niet goed gaan. Het wordt altijd opgelost. Dat schept rust in de samenwerking, maar geeft ook extra vertrouwen.”

Veiligheid is ontzettend belangrijk op een bouwplaats, hoe kijkt Boelens de Gruyter daarnaar?
“Als het gaat om veiligheid en veilig werken op de bouw, dan zijn logischerwijs de bouwpartners en eenieder die daar werkt leidend, omdat het hun dag-en-dagelijkse business is. Dat neemt overigens niet weg dat wij daarin niet onze verantwoordelijkheid nemen. Om dat uit te dragen, verzorgen we bijvoorbeeld zelf de persoonlijke beschermingsmiddelen van ons personeel en spreken ook wij, indien nodig, partners en relaties aan als zij onveilig gedrag laten zien. Daarnaast, als ik zelf rondloop op een project kijk ik ook of er veilig wordt en kan worden gewerkt en of er ruimte is voor verbetering. In dat geval meld ik dat bij de betrokken partijen. Het begint immers al met een opgeruimde werkplek zonder rommel. Veiligheid, net als bouwen, dat doe je samen.”

Duurzaam (her)gebruik is een essentieel element in jullie processen. Hoe uit zich dat?
“Circa twee jaar geleden hebben we bij Boelens de Gruyter een innovatie- en duurzaamheidsteam opgezet. Niet zozeer omdat we de ambitie hebben om daarin koploper te zijn, maar wel om bij te blijven met alle ontwikkelingen in de markt en deze te integreren in onze projecten en ook hier kijken we steeds hoe we de innovaties kunnen integreren in het leven van de gebruikers. Dat vinden we veel belangrijker zodat we hierover ook het gesprek kunnen blijven voeren met onze klanten. BREEAM is inmiddels een internationale standaard; geen certificering is geen optie meer. Deze standaardisering betekent dat we meer (jonge) werknemers opleiden tot BREEAM specialist, zodat we die certificering goed kunnen begeleiden. Daarnaast zijn we bij Boelens de Gruyter continu bezig met de impact van een project op de mens en de mens in de omgeving. We kijken niet alleen naar het gebouw en zijn primaire gebruikers, maar ook naar de buurt erom heen en de mensen die daar wonen en werken. Een voorbeeld hiervan is de publieke functie die een plint, maar ook de buurt, kan hebben voor de omgeving en de gemeenschap. Bovendien blijven we bij een herontwikkeling altijd bezig met wat we kunnen behouden en wat we kunnen verbeteren van het origineel, niet alles hoeft immers gesloopt te worden. Te denken valt aan karakteristieke kenmerken, die proberen we zoveel als mogelijk te behouden.”

Waar ligt focus in de komende jaren?
“Voorlopig is Boelens de Gruyter de komende jaren druk bezig met het ontwikkelen van de projecten die in de pijplijn zitten, maar ik verwacht wel dat we nog meer naar een mixed use-omgeving bewegen qua ontwikkeling, dus een kantoorfunctie in combinatie met woningen en voorzieningen. Dat zorgt ook voor meer reuring in de omgeving, waarbij ook die al eerdergenoemde plint en de functie daarvan weer ontzettend belangrijk kan zijn om de verbinding te maken tussen mensen, maar ook tussen mens, gebouw en buurt.”